Rekenmodel BET/PMT

Excel bevat handige formules om rendementen te berekenen - RENTE [RATE] – of de maandelijkse uitkering bij verschillende rendementen te berekenen - BET [PMT]-

Indicatieve berekening uitkering van Direct Ingaande Lijfrentes (DIL)

Bij een aanbieding van een DIL met bekend rendement kan met behulp van de functie PMT (BET) in Ms Excel globaal het uitkeringsbedrag berekend worden om daarmee de offertes van de verschillende intermediairs met elkaar te vergelijken.

Voorbeeld:

  • Koopsom €. 250.000,=
  • Looptijd 6 jaar (=72 maanden)
  • Rendement 6.24% p.j. (= 0.52% p.m.)

Werkwijze

Start Microsoft Excel

Klik in de menubalk op Insert (Invoegen)

En kies vervolgens Function (Functie)excel1

Of klik op de functieknop in de takenbalk excel2

In het window dat nu opent, kiest u categorie Financial (Financieel) en functienaam PMT (BET)

excel3

en dan [OK].

Het invulscherm voor de formule PMT/BET wordt getoond. Vul hier de waarden in zoals aangegeven

  • Rate/Rente = het rendement (0,52% /maand of 6,24% /jaar) LET OP % teken INVULLEN

  • Nper/Termijnen= het aantal uitkeringen (72 maanden of 6 jaren)

  • Pv/Hw = de koopsom (in dit voorbeeld dus 250000)

  • Fv/Tw = de restwaarde van de koopsom na afloop van de periode (niet ingevuld of 0)

  • Type = betaling begin periode (= 1) of aan het eind van iedere periode (= 0)

excel4

Resultaat:

Het resultaat ziet u direct al onder in het invulschermpje staan (hier 4171,603392), oftewel € 4171,60.  Dit is de maanduitkering achteraf.

Wanneer u op [OK] klikt wordt het resultaat in de cel gezet en wat u ziet is afhankelijk van het formaat van die cel. Voor de juiste weergave, klikt u met de rechtermuis op de cel en kiest Format Cells en dan Currency (Valuta) en kies 2 decimalen en symbool €.

excel5 excel6

Comments are closed.