Opheffing defintief

Op maandag 9 december 2013 heeft het bestuur in een laatste bijeenkomst vastgesteld dat er geen zaken meer zijn af te handelen en afscheid genomen van elkaar en de vereniging.

Het verslag van deze vergadering is hier in te zien.

Wanneer u nog opmerkingen wilt plaatsen, kan dat  in de “comments”.

Status Vereniging

De Vereniging is opgeheven.

Zoals aan de leden voorgelegd, heeft de Vereniging per 31 december 2012 opgehouden te bestaan. Administratief lopen er nog wat zaken door, om er zeker van te zijn dat alles naar behoren wordt afgerond.

De website wordt niet aangevuld met nieuwe informatie en aanmelden als lid en registratie op de website is niet meer mogelijk.

Zie ook bericht hieronder

E-mail

Sommige mensen die zich bij ons gemeld hebben, hebben de uitnodiging per e-mail niet ontvangen.

Om obscure redenen worden regelmatig onze mailings aan shell.com adressen geweigerd (Your message wasn’t delivered because of security policies). Maakt u daarom bij aanmelding/inschrijving zowel op de website als voor bijeenkomsten zoveel mogelijk gebruik van uw privé e-mail adres.