Opheffing defintief

Op maandag 9 december 2013 heeft het bestuur in een laatste bijeenkomst vastgesteld dat er geen zaken meer zijn af te handelen en afscheid genomen van elkaar en de vereniging.

Het verslag van deze vergadering is hier in te zien.

Wanneer u nog opmerkingen wilt plaatsen, kan dat  in de “comments”.

Status Vereniging

De Vereniging is opgeheven.

Zoals aan de leden voorgelegd, heeft de Vereniging per 31 december 2012 opgehouden te bestaan. Administratief lopen er nog wat zaken door, om er zeker van te zijn dat alles naar behoren wordt afgerond.

De website wordt niet aangevuld met nieuwe informatie en aanmelden als lid en registratie op de website is niet meer mogelijk.

Zie ook bericht hieronder

Opheffen Vereniging

Beste leden,

De afgelopen jaren heeft het bestuur geconstateerd dat de problematiek rond het onderbrengen van vertrekpremies zo veel veranderd is dat de vereniging hierin geen inbreng meer kan hebben.
Voor elke uittreder geldt nu dat alleen met individueel maatwerk het beste resultaat behaald kan worden.

Daarom heeft het bestuur besloten om aan de leden voor te leggen dat de vereniging wordt opgeheven.
Er wordt/is een e-mail verstuurd naar de adressen zoals opgenomen in het ledenbestand; voor een ieder die niet bereikbaar is via die methode, geldt dit bericht als aankondiging.

Leden die vinden dat de vereniging nog bestaansrecht heeft, kunnen vóór 1 augustus 2012 het bestuur hierover benaderen.
De vereniging kan alleen voortbestaan als er in dat geval een nieuw bestuur van minimaal drie leden gepresenteerd wordt.
Als op 1 augustus 2012 geen reactie(s) bij het bestuur is/zijn ontvangen, wordt de vereniging per 31 december 2012 opgeheven.

Het bestuur heeft verder besloten dat het na liquidatie overblijvende kasgeld (ongeveer 1000 euro) naar goede doelen met een hoog rendement gaat,  zoals Kika en Alpe d’HuZes.

Leden die willen reageren, worden verzocht dit te doen naar .  Alle bestuursleden hebben direct toegang tot dit webmailaccount waardoor de communicatie over de opheffing vlotter kan verlopen.

Met vriendelijke groeten,

Milly Rondèl        Voorzitter

Hans Boslooper    Secretaris

Dick Sybenga      Penningmeester

Lid/donateur

Links en rechts zijn er toch wat aanmeldingen en vragen.
Daarom het volgende:

  • de reden dat de vereniging nog bestaat, is dat wij onze (750) leden hebben beloofd dat ze onze bemiddeling kunnen inroepen wanneer er kwesties zijn met een product dat bij één van onze relaties is afgenomen;
  • er zijn te weinig reacties om opnieuw een dergelijke langdurige commitment aan te gaan;
  • maar …………. we willen u ook niet in de kou laten staan. Continue reading »

Status Vereniging

Er komen af en toe vragen binnen over de status van de Vereniging.

Wij krijgen de indruk dat in de informatie die Shell verstrekt [nog steeds] vermeld staat dat wij een werkgroep zijn, wat zou impliceren dat wij Shell gelieerd zijn. Daarom ter verduidelijking:

De vereniging is opgericht in de tijd dat er vele honderden mensen vertrokken, en het besef kwam dat het bundelen van die belangen een veilig en voordelig pakket aan mogelijkheden voor het onderbrengen van de lumpsum kon opleveren. Vooral het screenen en buiten de deur houden van onbetrouwbare aanbieders, bleek van onschatbare waarde. Continue reading »