Nieuwsbrief 2006

Dinsdag, 3 januari 2006

Beste leden,

Er is veel gebeurd en een hoop gaande. Hierbij een overzicht.

LOR/SVS^

Per 31 december 2005 is de bestaande Overtolligheidregeling afgelopen. Hoewel ons geruchten bereiken over een nieuw soort regeling om van het nog aanwezige overtollige personeel af te komen, heeft niemand ons nog enige concrete mededeling kunnen doen.

De Vereniging^

Door het aflopen van de regeling, is de ledenaanwas langzaam opgedroogd en in het laatste kwartaal tot stilstand gekomen. De teller staat nu op 731 (zie ook de statistieken op onze website). De laatste anderhalf jaar waren het voornamelijk Shell collega’s die zich aanmeldden.
Dit alles bracht de discussie over het voortbestaan van de vereniging op gang.
Onze visie: zolang er nog overeenkomsten lopen tussen onze leden en onze partners, blijft het uitgangspunt van de vereniging overeind: “het behartigen van belangen”. Niemand weet wat de toekomst brengt, maar pas over 21 jaar gaat het laatste lid met pensioen.

Toekomst^

Vooralsnog willen we de vereniging in een soort “slapende” toestand laten voortbestaan.
Wel hebben we een ledenstop ingevoerd; nieuwe leden zullen pas weer worden ingeschreven wanneer er een nieuwe overtolligheidregeling komt, die met zich meebrengt dat er opnieuw kapitaal op de markt komt dat ondergebracht moet worden in op stamrecht lijkende constructies.
Op de website zullen geen nieuwsitems meer verschijnen; de huidige informatie blijft wel beschikbaar, en waar nodig zullen updates worden doorgevoerd.

Forum^

Om de communicatie tussen de vereniging en de leden, en de leden onderling, nu en in de toekomst, te bevorderen, hebben we een Forum geïnstalleerd.
Voor LORgroep-leden is dit Forum gratis; u dient zich wel te registreren. Niet-leden kunnen toegang tot het Forum krijgen door zich voor € 15 aan te melden als donateur (via onze website). We zijn genoodzaakt deze stap te nemen, omdat we geen inkomsten meer hebben, maar wel extra servercapaciteit moeten huren voor het Forum. Voor NAM/Shell werknemers en dito gepensioneerden zal er een lage drempel zijn om geaccepteerd te worden op het Forum; voor “outsiders” (derden) zal een hogere drempel gelden, zij zullen beoordeeld worden op hun mogelijke bijdrage aan het Forum en hun motivering om toegang te krijgen.
De bedoeling hiervan is de deelnemers aan het Forum de gelegenheid te bieden ook wat meer vertrouwelijke informatie uit te wisselen. “Outsiders” krijgen niet alle berichten categorieën te zien, en hebben geen toegang tot de deelnemergegevens. “Gasten” (niet geregistreerde bezoekers) kunnen alleen de Forum introductiemededeling lezen.

De nieuwe Zorgverzekering^

De nieuwe zorgverzekering heeft heel veel vragen opgeroepen, maar er is inmiddels zoveel informatie beschikbaar, dat we denken dat iedereen zo langzamerhand wel weet waar het over gaat.
We hebben voor alle duidelijkheid een paar dingen op een rijtje gezet op het Forum.
U hebt allen (uitgaande van de veronderstelling dat u lid was van het OMS) een aanbieding van het Zilveren Kruis Achmea gekregen. Voor zover wij kunnen nagaan, is deze verzekering vrijwel gelijk aan het “oude” pakket, en hebt u zelfs de mogelijkheid het nog uitgebreider te maken. De aanbieding maakt gebruik van de maximale 10% korting.
Wij hebben nog een vraag uitstaan bij ZKA over de mogelijkheid van een collectief contract voor “senioren”, maar verwachten daar geen –bruikbaar- antwoord op.

De bijdrage van Shell^

Een heikel punt. De enige “tegemoetkoming” die Shell heeft willen doen naar de LOR-gangers toe, is hen dezelfde “Shell-verzekering” aan te bieden als de werknemers en gepensioneerden.
Voor de vrijwillige bijdrage van € 840 per jaar, beroept men zich op de feitelijke situatie dat “wij” noch werknemer, noch gepensioneerde zijn. Wij zijn (weliswaar met gouden handdruk) ontslagen, en er is tot aan het in betaling komen van het pensioen, geen relatie tussen de Maatschappij en de LOR-ganger.
Wij vinden dat onterecht, en uit de vele e-mails die inmiddels zijn binnen gekomen, vindt u dat ook.
Het juiste kanaal om dit aanhangig te maken is bij Shell Nederland. Niet het Pensioenfonds, niet de VOEKS, en niet uw oude werkgever. Dit is een algemene Shell maatregel.
Wij denken dat we meer resultaat behalen wanneer we dit collectief aanpakken.
Ons idee: formeel bezwaar maken, op basis van deze uitgangspunten:

  1. Ons is toegezegd dat we gebruik konden blijven maken van een aantal voorzieningen zoals die gelden voor “gewoon vervroegd” gepensioneerden;
  2. Wij hebben al geen toegang tot prijscompensaties, indexering etc.;
  3. Vooral degenen die de laatste tweeëneenhalf jaar zijn weggegaan, zijn geconfronteerd met lage rendementen;
  4. Het totale aantal LOR-gangers is procentueel te verwaarlozen op het totaal van werknemers en gepensioneerden; een gebaar van goede wil hoeft dus niet kostbaar te zijn;
  5. Ons vertrek is in theorie met wederzijds goedvinden en in wederzijds belang gebeurd; in praktijk woog het goedvinden en belang van de Maatschappij zwaarder;
  6. De bijdrage van Shell is vrijwillig, dus door Shell zelf te bepalen, niet opgehangen aan bepalingen van anderen;
  7. Wees koninklijk naar dat hele leger dat vrijwel geruisloos plaats heeft gemaakt voor de nieuwe Maatschappij-ideeën.

Maar dan moeten we zeker weten dat u achter dat idee staat. Op het Forum staat een “Poll” waar in u voor of tegen kunt stemmen.
Wanneer ten minste 60% van de leden (440) het ook onterecht vindt dat de vrijwillige bijdrage niet naar de LORgangers gaat, nemen we actie.
Let wel: u zult in tweede instantie uit de anonimiteit moeten treden, want dan vragen we uw “virtuele” handtekening. In het ledenbestand zullen we aantekenen dat u bezwaar maakt, en met deze “petitie” gaan we richting Rotterdam.

Jaarvergadering^

Afgelopen voorjaar riepen wij op uw belangstelling te tonen voor een jaarvergadering gecombineerd met de viering van ons eerste lustrum. U hebt daar nauwelijks op gereageerd. Wij veronderstellen dan ook dat u –een enkele uitzondering daargelaten- niet overmatig enthousiast zult zijn voor een vergadering in dit nieuwe voorjaar.
Het Forum biedt echter uitgebreide mogelijkheden om met elkaar en met het bestuur te communiceren. Wij denken dat dat voldoende is (maar u kunt op het Forum laten weten dat u daar anders over denkt).

Wij wensen u een goed jaar en nodigen u van harte uit u aan te melden op het Forum en daar onze berichten te lezen, uw mening te uiten, of te reageren op berichten van anderen. Wij hopen ook dat er veel ervaringen en ideeën uitgewisseld gaan worden, zodat het een actief en nuttig medium wordt.

Dit bericht is per e-mail gestuurd aan een ieder die bij de vereniging geregistreerd staat, ook als u al gepensioneerd bent, nog in dienst bent, of bij een ander bedrijf werkt of hebt gewerkt.

Verder wordt het in week 1 als brief verstuurd aan de ca. 180 leden van wie we geen e-mailadres (meer) hebben.