Site Map

  Overzicht

Vaste pagina's

 • Over ons 

  11 juni 2009

  Doelstelling van de Vereniging: Het behartigen van de belangen van leden bij het onderbrengen van de schadeloosstellingspremie, individueel op maat. Eige…

  • Privacy 

   17 augustus 2009

   De Vereniging beschikt uitsluitend over de gegevens die u zelf hebt verstrekt door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier. Er worden geen…

  • Ons logo 

   8 augustus 2009

   Ontwerp Wiebe Bosma. De blauwe kleur staat voor kracht en vertrouwen, de verschuiving ten opzichte van de achtergrond geeft beweging weer. De…

  • Lidmaatschap 

   8 augustus 2009

   Helaas kunnen we geen nieuwe leden meer inschrijven. De huidige aanwas van leden is te klein om hen de service en kwaliteit te bieden die we voorstaan. We…

  • Afwijzing 

   17 augustus 2009

   De Vereniging LORgroep 2000 streeft ernaar dat alle informatie op deze pagina's correct is. Echter, de Vereniging LORgroep 2000 accepteert geen enkele…

  • Statistieken 

   18 augustus 2009

   Stand van zaken per 18 augustus 2009 NB. Deze gegevens komen uit het ledenbestand, volgens opgave van de leden zelf. De werkelijke vertrekcijfers bij…

 • Diversen 

  8 augustus 2009

  No description found for this item.

  • Nieuwsbrief 2006 

   29 juli 2009

   Dinsdag, 3 januari 2006 Beste leden, Er is veel gebeurd en een hoop gaande. Hierbij een overzicht. Dit bericht is per e-mail gestuurd aan een…

  • Tussenpersonen 

   8 januari 2002

   Tussenpersonen op glad ijs Beleggingsadviezen geven mogen tussenpersonen niet. De praktijk is anders. Assurantietussenpersonen doen steeds vaker in belegginge…

  • Relaties 

   8 augustus 2004

   Onderstaande informatie is enigszins gedateerd, en vooral interessant voor de eerste golf LOR-gangers De vereniging heeft een overeenkomst…

 • Contact 

  17 februari 2010

  In verband met de opheffing van de Vereniging per 31 december 2012, is het bestuur vanaf die datum ook niet meer actief.  

 • Site Map 

  12 maart 2010

  This page contains the site table of contents. Use it to quickly find content on this website.


Berichten

 • diversen  (3)

  Alles wat niet ergens anders thuishoort

  • Opheffing defintief 

   11 december 2013

   Op maandag 9 december 2013 heeft het bestuur in een laatste bijeenkomst vastgesteld dat er geen zaken meer zijn af te handelen en afscheid genomen van elkaar…

  • Status Vereniging 

   2 februari 2013

   De Vereniging is opgeheven. Zoals aan de leden voorgelegd, heeft de Vereniging per 31 december 2012 opgehouden te bestaan. Administratief lopen er nog wat…

  • E-mail 

   16 februari 2010

   Sommige mensen die zich bij ons gemeld hebben, hebben de uitnodiging per e-mail niet ontvangen. Om obscure redenen worden regelmatig onze mailings aan…

 • Informatie  (33)

  Informatie van en voor leden, niet zichtbaar voor bezoekers

  • Opheffing defintief 

   11 december 2013

   Op maandag 9 december 2013 heeft het bestuur in een laatste bijeenkomst vastgesteld dat er geen zaken meer zijn af te handelen en afscheid genomen van elkaar…

  • Status Vereniging 

   2 februari 2013

   De Vereniging is opgeheven. Zoals aan de leden voorgelegd, heeft de Vereniging per 31 december 2012 opgehouden te bestaan. Administratief lopen er nog wat…

  • Opheffen Vereniging 

   11 juni 2012

   Beste leden, De afgelopen jaren heeft het bestuur geconstateerd dat de problematiek rond het onderbrengen van vertrekpremies zo veel veranderd is dat de…

  • Informatiebijeenkomsten 

   12 maart 2010

   De bijeenkomst in Assen op 10 maart j.l. is goed bezocht en te oordelen naar  de reacties interessant, informatief en nuttig bevonden. Wij krijgen echter…

  • Voorlichtingsbijeenkomst 30-03-2010 

   25 februari 2010

   Op dinsdag 30 maart a.s. houden we een informatie bijeenkomst in Zoeterwoude. Lokatie: café De Vriendschap, Miening 25, 2381 GN Zoeterwoude …

  • Informatie Rabobank 

   23 februari 2010

   Op woensdag 17 maart houdt de Rabobank Assen-Beilen een bijeenkomst in de Drentsche Golf en Countryclub te Zeyerveen. Aanvang 19:30 uur. Aanmelden via tel.…

  • Informatie GHS 

   23 februari 2010

   W&P Belastingadviseurs/Goudenhanddrukspecialist geeft een lezing op maandag 15 maart van 19.30 uur -21.00 uur (zaal open 19.00) in Hotel Van der Valk in…

  • Voorlichtingsbijeenkomst 10-03-2010 

   15 februari 2010

   Op woensdag 10 maart a.s. houden we een informatie bijeenkomst in Assen. Lokatie: boerderij Kloosterhaven, Hoofdvaartsweg 124, 9406 XD Assen. * *(voer…

  • Banksparen 

   15 november 2009

   Voor u overgenomen van: goudenhanddrukadviseurs.nl Bancaire goudenhanddrukstamrechten Het is de bedoeling dat met ingang van 2010 een goudenhanddrukst…

  • Voorlichtingsbijeenkomst 19-11-2009 

   6 november 2009

   Hierbij informeren wij u over de uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst op 19 november a.s. in Amsterdam. VRB Belastingadviseurs, ProRisk Pensioen…

  • Delta Lloyd / Kröller 

   30 maart 2009

   De geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft Delta Lloyd opdracht gegeven de (niet vermelde) extra inhoudingen op de stamrechtpolissen van twee…

  • Woekerpolis 

   8 oktober 2007

   Mensen met een "probleem-polis" (beleggingsverzekering) wordt dringend geadviseerd zich te melden bij de Stichting Verliespolis!

  • Wat gebeurt er met m'n pensioen als ik van de LOR gebruik maak? 

   15 september 2007

   Uw pensioenopbouw stopt op het moment dat u uit dienst treedt. Het verdient dus aanbeveling te bezien of u een deel van uw uitkering wilt gebruiken om…

  • Ze hebben het steeds over "Stamrecht", maar ik wil geen BV oprichten. 

   8 september 2007

   Stamrecht is niet anders dan het recht op een periodieke uitkering. Dat recht kunt u op verschillende manieren verkrijgen: 1. door het geld onder te…

  • Kan er niet een schema met een vergelijking van de aanbieders op jullie web komen? 

   8 september 2007

   We hebben wel eens geprobeerd zo'n overzicht te maken, maar daar zaten te veel haken en ogen aan. Het rendement van een verzekeringspolis is nl. afhankelijk…

  • Kunnen beleggingspolissen ook gegarandeerde uitkeringen geven? 

   8 september 2007

   Nou, nee, niet echt. Als er al sprake is van garantie, dan heeft dat vaak betrekking op het uit te keren bedrag voor de komende periode. Het eerste jaar…

  • Ze zeggen dat je beter in obligaties kunt stappen; wat is jullie advies? 

   1 september 2007

   Wij geven geen rechtstreekse adviezen inzake het onderbrengen van de uitkering. Wij wijzen u er alleen op dat geen enkele vorm van beleggen vrij van…

  • Ik ga misschien wel weer werken; kan ik m'n lijfrenten tijdelijk stoppen? 

   10 augustus 2007

   Dat is typisch een vraag om aan uw financieel adviseur / intermediair te stellen. Maar een kleine hint kunnen we wel geven. De meest afgesloten polis…

  • Waarom zijn die contraverzekeringen zo duur? 

   8 augustus 2007

   Een contraverzekering is feitelijk een aparte overlijdensriscoverzekering. De premie daarvoor wordt gebaseerd op het te verzekeren bedrag en de leeftijd…

  • Fiscaal efficiënt beginnen en/of stoppen met de uitkering 

   30 juli 2007

   De pensioenuitkering zal te zijner tijd waarschijnlijk ruim in het hoogste belastingtarief vallen. Het is het overwegen waard de lijfrente uitkering eerder te…

  • Hoe gaat dat straks met de zorgverzekering als ik met LOR ben? 

   8 januari 2007

   De meest gestelde vraag: Is de inkomensafhankelijke bijdrage ook verschuldigd over een stamrechtuitkering? Antwoord: Een stamrechtuitkering is overeenkoms…

  • Emigreren 

   30 juli 2006

   Met dank aan Tony de Haas: Ter leringhe ende vermaeck voor mensen die met de LOR de Shell Groep verlaten: Het blijkt onder voorwaarden mogelijk om de LOR…

  • Ik werd zomaar door een intermediair benaderd. Heeft-ie dat van jullie? 

   8 augustus 2005

   Nee, nee en nog eens nee. Wij verstrekken aan niemand namen of andere persoonlijke gegevens. Het kan zijn dat een intermediair met relaties binnen het…

  • Verschil tussen een Stichting en een BV 

   8 september 2004

   Kiest u er voor het geld in eigen beheer te houden of dat aan een vermogensbeheerder over te laten, dan kunt u kiezen tussen het oprichten van een Stamrecht…

  • Contant afrekenen van de lumpsum 

   8 september 2004

   Wanneer u maar een korte periode te overbruggen hebt tot aan uw pensioen , kan het voordelig zijn uw uitkering contant af te rekenen, zeker nu de rendementen…

  • Einde uitkering 

   2 september 2004

   Lijfrentes worden meestal per maand achteraf betaald; dat is dan per de laatste van de maand of de eerste van de volgende maand. Shell betaalt zijn pensioenen…

  • Keuze voor de frequentie van de uitkeringen 

   8 juli 2004

   U bent gewend uw salaris per maand te krijgen. De meeste mensen hebben dan ook de neiging de lijfrente eveneens per maand te laten uitkeren. Maar laat u eens…

  • Waarschuwing 

   2 juni 2004

   Er blijken via Personeelszaken formulieren te worden verspreid waarop u kunt aangeven wat u met uw retourprovisie wilt doen. Het betreft een actie van…

  • Gratis of vrijblijvend? 

   8 mei 2004

   Vrijblijvend en gratis zijn niet hetzelfde! Wanneer u een vrijblijvende offerte kunt aanvragen, betekent dat niets anders dan dat u niet verplicht bent op de…

  • Rekenmodel Rente/Rate 

   19 juni 2003

   Excel bevat handige formules om rendementen te berekenen - RENTE - of de maandelijkse uitkering bij verschillende rendementen te berekenen - BET…

  • Rekenmodel BET/PMT 

   19 juni 2003

   Excel bevat handige formules om rendementen te berekenen - RENTE - of de maandelijkse uitkering bij verschillende rendementen te berekenen - BET…

  • Ze zetten me met een zak geld op straat. Kan ik ook nog WW aanvragen? 

   8 juni 2000

   Voor het antwoord dient u zich tot uw personeelsafdeling te richten. De vereniging bemoeit zich niet met de inhoud en opzet van vertrekregelingen, noch…

  • Wat is "LOR"? 

   8 mei 2000

   LOR staat voor Landelijke Overtolligheids Regeling. Dat is een lumpsumuitkering voor werknemers van Shell/NAM die wegens overtolligheid het bedrijf…

 • vereniging  (5)
  • Opheffing defintief 

   11 december 2013

   Op maandag 9 december 2013 heeft het bestuur in een laatste bijeenkomst vastgesteld dat er geen zaken meer zijn af te handelen en afscheid genomen van elkaar…

  • Status Vereniging 

   2 februari 2013

   De Vereniging is opgeheven. Zoals aan de leden voorgelegd, heeft de Vereniging per 31 december 2012 opgehouden te bestaan. Administratief lopen er nog wat…

  • Opheffen Vereniging 

   11 juni 2012

   Beste leden, De afgelopen jaren heeft het bestuur geconstateerd dat de problematiek rond het onderbrengen van vertrekpremies zo veel veranderd is dat de…

  • Lid/donateur 

   15 februari 2010

   Links en rechts zijn er toch wat aanmeldingen en vragen. Daarom het volgende: de reden dat de vereniging nog bestaat, is dat wij onze (750) leden…

  • Status Vereniging 

   17 augustus 2009

   Er komen af en toe vragen binnen over de status van de Vereniging. Wij krijgen de indruk dat in de informatie die Shell verstrekt vermeld staat dat wij een…

  • leden  (2)
   • Opheffing defintief 

    11 december 2013

    Op maandag 9 december 2013 heeft het bestuur in een laatste bijeenkomst vastgesteld dat er geen zaken meer zijn af te handelen en afscheid genomen van elkaar…

   • Status Vereniging 

    2 februari 2013

    De Vereniging is opgeheven. Zoals aan de leden voorgelegd, heeft de Vereniging per 31 december 2012 opgehouden te bestaan. Administratief lopen er nog wat…

 • website  (4)
  • Opheffing defintief 

   11 december 2013

   Op maandag 9 december 2013 heeft het bestuur in een laatste bijeenkomst vastgesteld dat er geen zaken meer zijn af te handelen en afscheid genomen van elkaar…

  • Status Vereniging 

   2 februari 2013

   De Vereniging is opgeheven. Zoals aan de leden voorgelegd, heeft de Vereniging per 31 december 2012 opgehouden te bestaan. Administratief lopen er nog wat…

  • Opheffen Vereniging 

   11 juni 2012

   Beste leden, De afgelopen jaren heeft het bestuur geconstateerd dat de problematiek rond het onderbrengen van vertrekpremies zo veel veranderd is dat de…

  • Welkom 

   28 juli 2009

   Welkom op de website van de Vereniging LORgroep 2000. Veel informatie op deze website is, evenals het deelnemen er aan, voorbehouden aan geregistreerde…