Ze zeggen dat je beter in obligaties kunt stappen; wat is jullie advies?

Wij geven geen rechtstreekse adviezen inzake het onderbrengen van de uitkering. Wij wijzen u er alleen op dat geen enkele vorm van beleggen vrij van risico is. Veel is afhankelijk van uw wensen en behoeften en van uw persoonlijke financiële situatie. De Vereniging wil niet van u weten hoe uw financiën in elkaar steken, maar weest u vooral eerlijk tegenover uw financieel adviseur, zodat hij/zij het juiste advies kan geven.
Ons idee: als je voor je levensonderhoud afhankelijk bent van je uitkering, ga dan op “safe”.

Ik ga misschien wel weer werken; kan ik m’n lijfrenten tijdelijk stoppen?

Dat is typisch een vraag om aan uw financieel adviseur / intermediair te stellen. Maar een kleine hint kunnen we wel geven. De meest afgesloten polis is die met een Gegarandeerde, Direct Ingaande Lijfrente [GDIL]. Die keert over de hele duur van de polis een vast bedrag uit per afgesproken periode [maand, kwartaal] en is daarin niet flexibel.
Er zijn echter producten die wel een flexibiliteit kennen, zoals bijv. de Stamrecht BV of Stichting. Daarvan bent u immers zelf de beheerder en bepaalt u ook zelf wat er wanneer moet worden uitgekeerd. Ook in verzekeringspolissen bestaan zgn. “flexplannen”.

Verschil tussen een Stichting en een BV

Kiest u er voor het geld in eigen beheer te houden of dat aan een vermogensbeheerder over te laten, dan kunt u kiezen tussen het oprichten van een Stamrecht BV of een Stamrecht Stichting.
In een BV maakt u zelf de dienst uit, maar u moet wel een jaarrekening maken en publiceren. Wanneer u overlijdt, blijft het geld in de BV.
Een Stichting is goedkoper, heeft geen publicatieplicht, maar er moeten wel statuten worden gemaakt. Bovendien moet er een bestuur zijn van tenminste 3 personen, die in meerderheid niet van u afhankelijk zijn, en zij hebben stemrecht.
Deze opsomming is niet volledig. Continue reading »

Relaties

Onderstaande informatie is enigszins gedateerd, en vooral interessant voor de eerste golf LOR-gangers


De vereniging heeft een overeenkomst afgesloten met:
ProRisk
Pensioen & Risk  Management.
Door bemiddeling van ProRisk is tussen Delta Lloyd, ProRisk en de Vereniging LORgroep 2000 een samenwerkingsovereenkomst (tripartiete) afgesloten.
De financieel adviseurs van ProRisk zijn specialisten op het gebied van Gouden Handdrukverzekeringen. Door collectieve inkoop heeft ProRisk gunstige voorwaarden, lage kostenstructuur en een hoge rekenrente kunnen bewerkstelligen.
Geersing Financieel Advies Met Geersing Financieel Advies heeft de Vereniging een mantelovereenkomst. Zij bieden een totaalpakket, dat vorm en richting geeft aan uw financiële huishouding. Hun specialisme is het begeleiden, het coachen en het adviseren. De toegevoegde waarde is dat ze weten hoe het zit, hoe het wérkt en dat ook kunnen vertalen naar een overtuigend resultaat voor u als klant. Voor leden bieden zij een gereduceerd tarief voor financiële planning.
Daarnaast beveelt de Vereniging u de diensten aan van:
Hut & Co
Registeraccountants en
Belastingadviseurs
Mr. Hilmar Aukema, fiscaal jurist, is adviseur van het bestuur en heeft voor leden een scherp tarief. U kunt een beroep doen op hem voor financiële planning, speciale constructies en om uw contracten te beoordelen. Voor leden hanteert hij een gereduceerd tarief
Mr. Aukema sponsort het bestuur d.m.v. adviezen en controles.
Voordeel voor leden bij:
Velthuyse & Mulder
Vermogens Beheer
Gelieerd aan Wijs & Van Oostveen; onafhankelijk en goede naam in de financiële wereld. Specialisten in Vermogensbeheer. Gratis lijfrentepolis op basis van beleggingen. Alle risico’s van beleggen zijn hier wel van toepassing! Momenteel kunnen leden een gratis consult aanvragen.
PricewaterhouseCoopers Gespecialiseerd in Stamrecht BV, met alles wat daar bij hoort. Gevestigde naam. Voor leden geldt een vast [gereduceerd] tarief voor Gouden Handdruk Advies.
F. van Lanschot Bankiers Oude bank [1737] met eigen stijl. Integrale advisering rond de planning van inkomen, vermogen en nalatenschap.
Van Lanschot EXXtra biedt u alle mogelijke oplossingen voor een juiste besteding van uw ontslagvergoeding en plaatst deze in het perspectief van risico, rendement en doelstellingen. Gereduceerd tarief voor leden.
Simon A Cohen Vermogensbeheer Specialist in vermogensbeheer en beschermd beleggen.
Simon A Cohen Vermogensbeheer opereert al 25 jaar volledig zelfstandig en onafhankelijk.

Inmiddels is SAC samengegaan met PeterCam.

Wilgenhaege Een klein team van zeer ervaren beleggingspecialisten die hun sporen bij grote organisaties hebben verdiend. U kunt ze inschakelen om uw uitkering verantwoord te beleggen, uw portefeuille eens kritisch tegen het licht te houden. Of te helpen samenstellen.
Gouden Handdruk
Specialist
Combinatie van verzekeringsdeskundigen, fiscalisten, juristen en bedrijfseconomen. De doelstelling is om (ex-)werknemers optimaal te adviseren bij het verkrijgen en aanwenden van een ontslagvergoeding.
The White House The White House is een kleine makelaardij met een persoonlijke benadering. Makelaar Bastiaan Koijck geeft leden van de Vereniging korting op zijn tarieven.
Voorts onderhoudt de Vereniging contact met:
ABN/AMRO Bij velen bekend als de “huisbank” van Shell. Vooral voor “oude” klanten een interessante gesprekspartner voor DIL en Stamrecht BV.
SNS
Particulier advies
Aangezien SNS Bank met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen contacten onderhoudt, kan zij u een prima oplossing aanbieden voor uw gouden handdruk. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken naar de oplossing die het beste bij uw persoonlijke situatie past. Ook als blijkt dat bijvoorbeeld een stamrecht BV voor u beter geschikt is, kan SNS Bank u van dienst zijn.
Friesland Bank Onafhankelijke middelgrote bank met Noord- en Oost-Nederland als haar werkgebied. Friesland Bank Assen werkt samen met Deloitte en Touche voor een optimaal advies voor het oprichten van een Stamrecht Stichting.
Apple Tree Klein bedrijf met duidelijke informatie.
Van Arkel Investment Coaching Investment Coach Dr. Ir. Bert van Arkel is een bewezen expert op het gebied van aandelen en opties. Maar nog bekender is hij om zijn winstgevende seminars. Interessant wanneer u het zelf wilt doen en daar het nodige over wilt weten.
Theodoor Gilissen Bankiers Private bank, opgericht in 1881, gespecialiseerd in vermogensbeheer en effectenadvisering. Biedt GDIL en beleggings constructies gebaseerd op strips van staatsobligaties.
Kröller Overleg over mantelovereenkomst hervat, maar moeizaam. Bekende naam voor veel Shell/NAM’rs. Intermediair voor Delta Lloyd.  Is onderdeel van Unirobe Groep.
Overig:
Delta Lloyd / Ohra Het meest in trek bij leden voor G-DIL; uitsluitend via Intermediairs. Partner in Tripartiete met LORgroep en ProRisk.
ING [Nat.Ned., Postbank, RVS] De grootste verzekeraar van het land; speciaal tarief voor Shell/NAM; uitsluitend via Intermediairs.
Acadium Bastion Flexibel product. Vaak aardig rendement. Terughoudend inzake overeenkomst met vereniging. Is 100% van ING.
Merrill Lynch Interessant voor “groot kapitaal”, dus wanneer u met meerdere personen besluit een collectief te vormen.
FNV Financieel Advies Intermediairs voor zowel het individu als het bedrijf en nauw verbonden met Independer.
Wolkers & Co Werken standaard op uurtarief.
De Poel Preferent advies is ingetrokken.

Laatst bijgewerkt: 16 augustus 2004

Tussenpersonen

Tussenpersonen op glad ijs

Beleggingsadviezen geven mogen tussenpersonen niet. De praktijk is anders.

Assurantietussenpersonen doen steeds vaker in beleggingen. Wie de Gouden Gids openslaat, vindt zo een paar assurantiekantoren die zich als partner in beleggen presenteren. Maar wist u dat sommige adviseurs zich hiermee op het randje begeven van wat ze wel en niet mogen? Zeven vragen over tussenpersonen en beleggingen.

1.Mag elke tussenpersoon beleggingsadviezen geven?

Wat aandelen, obligaties en beleggings-fondsen betreft, nee. Bijna geen enkele tussenpersoon mag adviseren in dit soort beleggingen. Hiervoor heb je namelijk een speciale vergunning nodig van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Wie echt adviezen op dit terrein wil geven, hoort immers bepaalde kennis in huis te hebben. Beleggen gaat gepaard met allerlei risico’s: een slecht advies kan een klant duur komen te staan.

In principe mogen tussenpersonen hun klanten alleen doorverwijzen naar een beleggingsinstelling (bank, vermogens-beheerder). Voorwaarde is dat bet assurantiekantoor en de adviseur ingeschreven staan als zogenoemde clientenremisier bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Voor het doorsluizen ontvangt een tussenpersoon provisie van de bank of effecteninstelling.

2. En hoe zit dat bij beleggings-verzekeringen of beleggingshypo-theken?

Vreemd genoeg mag elke tussenpersoon wél zomaar in beleggingsverzekeringen en beleggingsverzekeringshypotheken bemiddelen, omdat daarbij geen sprake is van rechtstreeks beleggen op de beurs. Terwijl uw geld bij dit soort verzekerings-constructies uiteindelijk wel wordt gestopt in beleggingsfondsen. Voor dit soort zaken zou kennis van beleggen verplicht moeten zijn.

Voor bemiddelen in beleggingshypotheken gelden weer andere regels; de tussen-persoon niet ingeschreven staan als cliëntenremisier. Hij mag daarbij geen beleggingsadviezen geven, maar alleen doorverwijzen naar een beleggings-instelling.

3. Soms mogen ze dus door-verwijzen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Tussenpersonen met een registratie als clientenremisier mogen klanten werven voor een vermogensbeheerder of bank. Dit werkt vaak als volgt: de tussenpersoon vult samen met u een vragenlijst in die naar de beleggingsinstelling gaat. De bank of vermogensbeheerder stelt op basis daarvan uw risicoprofiel vast en komt met een beleggingsvoorstel. U sluit dan met de beleggingsinstelling een beheers-overeenkomst af. De bemoeienis van uw tussenpersoon houdt hier dus op. Zijn rol is beperkt tot het openen van de beleggings-rekening bij de beleggings-instelling. Zelf beleggingsadviezen geven, aan- of verkooporders doorgeven of het in beheer houden van uw portefeuille is verboden. Voor tussentijds overleg kunt u dus niet meer bij uw tussenpersoon terecht, maar moet u contact opnemen met de beleggingsinstelling.

4. Aan welke eisen moet een clientenremisier voldoen?

Een clientenremisier moet zich aan een aantal regels houden die erg algemeen zijn en niets te maken hebben met beleggings-kennis of deskundigheid. Kortom: de eisen stellen niet echt veel voor. Een regel is bijvoorbeeld dat de tussenpersoon in het belang moet handelen van de klant. Maar wat dat nou concreet betekent? Verder moeten advertenties voldoen aan door de STE opgestelde richtlijnen. Zo moet de klant worden gewezen op de risico’s die kleven aan beleggen. Ook mogen tussenpersonen particulieren niet zonder schriftelijke toestemming benaderen voor telefonische verkoop.

5. En wat gebeurt er als een tussenpersoon buiten zijn boekje

Er zijn tussenpersonen die de regels aan hun laars lappen en ongeoorloofd beleggings-adviezen geven, effectenorders uitvoeren of zelfs geld van klanten in beheer houden. Dergelijke overtredingen worden  bestraft: de STE kan een boete of verbod opleggen om nog langer door te mogen verwijzen.

Stel u bent gedupeerd. Wat zijn uw rechten? De schade die u door een fout beleggings-advies oploopt, valt buiten de dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheids-verzekering van uw tussenpersoon. Uiteraard zijn beleggings-instellingen ook mede-verantwoordelijk voor overtredingen van hun tussenpersonen. Maar zonder een aan-sprakelijkheidsverzekering kan het voor gedupeerden erg lastig zijn schade te verhalen. Zo bleek de vorig jaar failliet verklaarde Drentse tussenpersoon Bouwman (gefinancierd door verzekeraar Aegon) illegaal aan vermogensbeheer te doen en geld te hebben verduisterd van klanten. Pas na enig tegensputteren kwam Aegon uiteindelijk met een financiële regeling voor de gedupeerden over de brug.

6. Hoe kan ik achterhalen welke bevoegdheden mijn tussenpersoon heeft op het gebied van beleggen?

Via de Toezichtslijn van de STE, telefoon 0900-540 05 40 (€ 0,34 per gesprek) of de site www.ste.nl. Hierop kunt u in het WTE (Wet Toezicht Effectenverkeer) register zoeken op naam van de tussenpersoon en woonplaats

7. Waar kan ik het beste naar toe voor een beleggingsadvies?

Een beleggingsinstelling of vermogens-beheerder die geregistreerd staat hij het DSI (Dutch Securities Institute). Dit is een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van beleggingsinstellingen garandeert met een eigen keurmerk en klachtenprocedure. Bovendien is het aan te raden een adviseur in de hand te nemen die persoonlijk geregistreerd staat hij de DSI. Natuurlijk is dit alles geen absolute garantie vooreen goed beleggingsadvies. Maar geregi-streerde beleggingsadviseurs moeten wel aan bepaalde opleidingseisen voldoen en bepaalde ervaring hebben. Bovendien kun je klachten waar je met de tegenpartij niet uitkomt voorleggen aan het DSI. Je hoeft daarvoor niet naar de rechter.

Instellingen die zijn toegelaten tot Euronext zijn op grond van de beursreglementen verplicht zich aan te sluiten bij bet DSI. Het register van het DSI is te raadplegen op internet: www.stichting-DSI.nI. Bellen kan ook: (020) 620 12 74.

Conclusie

Assurantietussenpersonen die zich als beleggingsspecialisten profileren, begeven zich vaak op spiegelglad ijs. Ze mogen in principe namelijk slechts klanten doorverwijzen naar beleggings-instellingen. Beleggingsadviezen geven mogen ze niet. Om als doorgeefluik te fungeren, moeten ze wel geregistreerd staan als clientenremisier bij de STE. Wij vinden het bizar dat geen enkele beleggingskennis is vereist voor het bemiddelen in beleggingsverzekeringen.

Consument en Geld  januari 2002