Woekerpolis

Mensen met een “probleem-polis” (beleggingsverzekering) wordt dringend geadviseerd zich te melden bij de Stichting Verliespolis!

Kunnen beleggingspolissen ook gegarandeerde uitkeringen geven?

Nou, nee, niet echt. Als er al sprake is van garantie, dan heeft dat vaak betrekking op het uit te keren bedrag voor de komende periode. Het eerste jaar bijvoorbeeld. Dan wordt gekeken naar het verwachte rendement. Voor de volgende perioden wordt steeds een bijstelling berekend aan de hand van de beurskoersen en de waarde van de polis op dat moment.

Zelf beleggen betekent handelen op de beurs, dus een portefeuille aanschaffen en hopen dat de waarde vermeerderd, zodat u een aantal jaren geld uitgekeerd kunt krijgen om van te leven.

Bijvoorbeeld: als uw geld op een spaarrekening staat, komt er jaarlijks een bedrag aan rente bij; tegelijkertijd haalt u ook geld van de rekening af [om van te leven], dus na verloop van tijd is het “op”. Met beleggen doet u hetzelfde, alleen probeert u de “bijschrijving” te vermeerderen door meer te verdienen dan de rente die de bank geeft. Bij een spaarrekening of zelf beleggen gebruikt u het netto bedrag en bij een beleggingspolis, stamrecht BV of Stichting het bruto bedrag.