Opheffen Vereniging

Beste leden,

De afgelopen jaren heeft het bestuur geconstateerd dat de problematiek rond het onderbrengen van vertrekpremies zo veel veranderd is dat de vereniging hierin geen inbreng meer kan hebben.
Voor elke uittreder geldt nu dat alleen met individueel maatwerk het beste resultaat behaald kan worden.

Daarom heeft het bestuur besloten om aan de leden voor te leggen dat de vereniging wordt opgeheven.
Er wordt/is een e-mail verstuurd naar de adressen zoals opgenomen in het ledenbestand; voor een ieder die niet bereikbaar is via die methode, geldt dit bericht als aankondiging.

Leden die vinden dat de vereniging nog bestaansrecht heeft, kunnen vóór 1 augustus 2012 het bestuur hierover benaderen.
De vereniging kan alleen voortbestaan als er in dat geval een nieuw bestuur van minimaal drie leden gepresenteerd wordt.
Als op 1 augustus 2012 geen reactie(s) bij het bestuur is/zijn ontvangen, wordt de vereniging per 31 december 2012 opgeheven.

Het bestuur heeft verder besloten dat het na liquidatie overblijvende kasgeld (ongeveer 1000 euro) naar goede doelen met een hoog rendement gaat,  zoals Kika en Alpe d’HuZes.

Leden die willen reageren, worden verzocht dit te doen naar .  Alle bestuursleden hebben direct toegang tot dit webmailaccount waardoor de communicatie over de opheffing vlotter kan verlopen.

Met vriendelijke groeten,

Milly Rondèl        Voorzitter

Hans Boslooper    Secretaris

Dick Sybenga      Penningmeester

Welkom

Welkom op de [nieuwe] website van de Vereniging LORgroep 2000.

Veel informatie op deze website is, evenals het deelnemen er aan, voorbehouden aan geregistreerde leden en donateurs. Daarnaast kunnen gebruikers als “lezer” worden geregistreerd.
Aanmeldingen worden eerst door de beheerder van deze website goedgekeurd, om het privé karakter ervan te behouden.

Wanneer u als deelnemer/lid geaccepteerd bent, kunt u zelf berichten plaatsen en reageren op anderen.
Houdt u daarbij alstublieft de regels van goed fatsoen in de gaten, ook bij het kiezen van een aanmeldnaam.
Als deelnemer/lezer hebt u geen schrijfrechten, maar kunt u wel reageren op geplaatste berichten. Mogelijk zijn ook enige teksten niet bereikbaar.

Bij misbruik kan de toegang u worden ontzegd.

U krijgt een bevestiging van registratie (met uw inlognaam en wachtwoord) met een link; deze dient om het e-mail adres te verifiëren. Daarna wordt u toegevoegd als lid of lezer, of ontvangt u een verzoek om nadere informatie.


Denk er aan dat deze site JavaScript en cookies gebruikt!