Contant afrekenen van de lumpsum

Wanneer u maar een korte periode te overbruggen hebt tot aan uw pensioen [< 3 jaar], kan het voordelig zijn uw uitkering contant af te rekenen, zeker nu de rendementen op kortlopende lijfrenten zo laag zijn. U krijgt het geld dan op uw eigen rekening gestort en de verschuldigde belasting [52 %] wordt direct ingehouden. Het is zaak, dat geld zo snel mogelijk op een rentende spaarrekening te zetten.
Continue reading »