Informatiebijeenkomsten

De bijeenkomst in Assen op 10 maart j.l. is goed bezocht en te oordelen naar  de reacties interessant, informatief en nuttig bevonden.
Wij krijgen echter maar moeilijk hoogte van de informatiebehoefte bij aanstaande vertrekkers. Er staat nu een bijeenkomst gepland voor 30 maart in de Randstad, maar dat loopt nog niet storm. Continue reading »

Voorlichtingsbijeenkomst 30-03-2010

Op dinsdag 30 maart a.s. houden we een informatie bijeenkomst in Zoeterwoude.

 • Lokatie: café De Vriendschap, Miening 25, 2381 GN Zoeterwoude

 • Aanvang: 19:30 uur
 • Toegang: voor leden/donateurs gratis, € 10 voor alle anderen (koffie en thee inclusief).
 • Vooraf aanmelden verplicht! Continue reading »

Informatie GHS

W&P Belastingadviseurs/Goudenhanddrukspecialist geeft een lezing op

maandag 15 maart van 19.30 uur -21.00 uur (zaal open 19.00) in Hotel Van der Valk in Assen

Op het programma:

 1. WerkeloosheidsWet 2010: Hoe lang en hoeveel WW ontvangt u
 2. Welke mogelijkheden heeft u met uw ontslagvergoeding:
  • Direct afrekenen met de belastingen
  • Verzekeringsoplossing/ Stamrecht banksparen
  • Stamrecht BV

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop kunt u een persoonlijk adviesgesprek aanvragen.


Inschrijven is verplicht via . Graag uw naam, telefoonnummer en e-mail doorgeven. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.

Voorlichtingsbijeenkomst 10-03-2010

Op woensdag 10 maart a.s. houden we een informatie bijeenkomst in Assen.

 • Lokatie: boerderij Kloosterhaven, Hoofdvaartsweg 124, 9406 XD Assen. *
  *(voer in de tom-tom Tjalk 60, 9408 CC Assen in!)
 • Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00)
 • Toegang: voor leden/donateurs gratis, € 10 voor alle anderen (koffie en thee inclusief).
 • Vooraf aanmelden verplicht! Continue reading »

Banksparen

Voor u overgenomen van: goudenhanddrukadviseurs.nl

Bancaire goudenhanddrukstamrechten

Het is de bedoeling dat met ingang van 2010 een goudenhanddrukstamrecht ook bij een bank kan worden bedongen. Met andere woorden, ‘banksparen’ wordt uitgebreid met de uitvoering van goudenhanddrukstamrechten.

Voorwaarden:
de stamrechtspaarrekening of het stamrechtbeleggingsrecht is geblokkeerd. Dat geldt ook voor de behaalde rendementen.
De termijnen van het bancaire goudenhanddrukstamrecht moeten met gelijke tussenpozen van ten hoogste één jaar worden uitgekeerd. Bij een verzekeraar geldt deze eis van ‘gelijkmatigheid’ wettelijk niet.
De omvang van de termijnen moet vergelijkbaar zijn met die van een verzekerd goudenhanddruk stamrecht. De eis dat de termijnen ‘vast’ moeten zijn – dat wil zeggen, qua hoogte gelijk (of hooguit geïndexeerd) – geldt niet voor verzekerde goudenhanddruk stamrechten en ook niet voor bancaire goudenhanddruk stamrechten.
De termijnen mogen, evenals bij verzekerde goudenhanddruk stamrechten, niet later ingaan dan in het jaar waarin de (gewezen) werknemer 65 jaar wordt.
Bij ministeriële regeling wordt vastgelegd wat de minimale duur is van de bancaire goudenhanddruk lijfrente. Voor verzekerde regelingen geldt hier het 1%-sterftekanscriterium. Omdat bancaire producten per definitie levensonafhankelijk zijn, zal de 1%-sterftekans mogelijk (gestaffeld?) worden benaderd.
Bij overlijden van de (gewezen) werknemer worden de uitkeringen gedaan aan de partner en/of kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Als er bij een bancair goudenhanddruk stamrecht geen nabestaanden in voorgaande zin zijn, komen andere erfgenamen aan bod.

Onze verwachting is dat deze mogelijkheid vooral ten koste zal gaan van de verzekeringsoplossing. De stamrecht BV blijft zijn aantrekkelijkheid houden.


andere handige site: http://www.bank-sparen.nu/