Delta Lloyd / Kröller

De geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft Delta Lloyd opdracht gegeven de (niet vermelde) extra inhoudingen op de stamrechtpolissen van twee ex-Shell medewerkers met terugwerkende kracht ongedaan te maken. Tevens is Delta Lloyd verplicht geen extra kosten in rekening te brengen op toekomstige uitkeringen.

Wellicht hebt u ook via Kroller Assurantiën toendertijd een Delta Lloyd FlexPlan stamrechtpolis afgesloten. Vele ex-Shell collega’s hebben dit gedaan omdat de aanbieding van Delta Lloyd aantrekkelijk was en er geen kosten werden vermeld op toekomstige onttrekkingen. Indien u een stamrechtpolis bij een ander maatschappij heeft afgesloten is deze e-mail misschien toch van belang omdat ook ander verzekeringsmaatschappijen korten op de uitkering zonder dit te vermelden! Dus lees deze e-mail met aandacht. Continue reading »

Ik ga misschien wel weer werken; kan ik m’n lijfrenten tijdelijk stoppen?

Dat is typisch een vraag om aan uw financieel adviseur / intermediair te stellen. Maar een kleine hint kunnen we wel geven. De meest afgesloten polis is die met een Gegarandeerde, Direct Ingaande Lijfrente [GDIL]. Die keert over de hele duur van de polis een vast bedrag uit per afgesproken periode [maand, kwartaal] en is daarin niet flexibel.
Er zijn echter producten die wel een flexibiliteit kennen, zoals bijv. de Stamrecht BV of Stichting. Daarvan bent u immers zelf de beheerder en bepaalt u ook zelf wat er wanneer moet worden uitgekeerd. Ook in verzekeringspolissen bestaan zgn. “flexplannen”.

Waarom zijn die contraverzekeringen zo duur?

Een contraverzekering is feitelijk een aparte overlijdensriscoverzekering. De premie daarvoor wordt gebaseerd op het te verzekeren bedrag en de leeftijd van de verzekerde(n) [dus op het risico dat de verzekeraar loopt].
Een lijfrente zit aan je “eigen lijf” vast, zo heeft de wetgever dat bepaald. Je kunt de lijfrentepolis op 2 levens afsluiten [jezelf en je partner], waarbij je uitkeringen wat lager worden, omdat er een percentage overgang naar de partner in verrekend wordt, voor geval je zelf overlijdt. Om te voorkomen dat het resterende kapitaal aan de verzekering vervalt na overlijden van beide partners, sluit je dus een contraverzekering.
Bedenk dat bij een Uitgesteld Vervroegd Pensioen je partner en kinderen onder 18 [en onder voorwaarden tot 27] een nabestaandenpensioen krijgen. Zie hiervoor verder de Pensioen Informatie Map.

Contant afrekenen van de lumpsum

Wanneer u maar een korte periode te overbruggen hebt tot aan uw pensioen [< 3 jaar], kan het voordelig zijn uw uitkering contant af te rekenen, zeker nu de rendementen op kortlopende lijfrenten zo laag zijn. U krijgt het geld dan op uw eigen rekening gestort en de verschuldigde belasting [52 %] wordt direct ingehouden. Het is zaak, dat geld zo snel mogelijk op een rentende spaarrekening te zetten.
Continue reading »

Einde uitkering

Lijfrentes worden meestal per maand achteraf betaald; dat is dan per de laatste van de maand of de eerste van de volgende maand.
Shell betaalt zijn pensioenen vooruit, op de 1e van de maand. Het einde van de uitkering kan daarom een maand eerder, om een dubbele uitkering in die maand te voorkomen.
Check het aantal maanden in je offerte!