Fiscaal efficiënt beginnen en/of stoppen met de uitkering

De pensioenuitkering zal te zijner tijd waarschijnlijk ruim in het hoogste belastingtarief vallen. Het is het overwegen waard de lijfrente uitkering eerder te stoppen; dat levert dan een hoger maandelijks bedrag op. Hiervan moet dan weliswaar geld opzij gezet worden om de maand(en) tussen de laatste lijfrente-uitkering en de eerste pensioenbetaling te overbruggen, maar in dat jaar kan bewerkstelligd worden dat het totaal inkomen in een lagere schijf valt.

Continue reading »