Waarom zijn die contraverzekeringen zo duur?

Een contraverzekering is feitelijk een aparte overlijdensriscoverzekering. De premie daarvoor wordt gebaseerd op het te verzekeren bedrag en de leeftijd van de verzekerde(n) [dus op het risico dat de verzekeraar loopt].
Een lijfrente zit aan je “eigen lijf” vast, zo heeft de wetgever dat bepaald. Je kunt de lijfrentepolis op 2 levens afsluiten [jezelf en je partner], waarbij je uitkeringen wat lager worden, omdat er een percentage overgang naar de partner in verrekend wordt, voor geval je zelf overlijdt. Om te voorkomen dat het resterende kapitaal aan de verzekering vervalt na overlijden van beide partners, sluit je dus een contraverzekering.
Bedenk dat bij een Uitgesteld Vervroegd Pensioen je partner en kinderen onder 18 [en onder voorwaarden tot 27] een nabestaandenpensioen krijgen. Zie hiervoor verder de Pensioen Informatie Map.