Wat gebeurt er met m’n pensioen als ik van de LOR gebruik maak?

Uw pensioenopbouw stopt op het moment dat u uit dienst treedt. Het verdient dus aanbeveling te bezien of u een deel van uw uitkering wilt gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Met andere woorden: uw lijfrente uitkering niet te laten stoppen als uw pensioen ingaat, maar een kleine aanvulling te laten doorlopen.
Bij uw LOR-berekening krijgt u van HR / Personeelszaken een pensioensimulatie; vergelijk die met de laatste pensioeninformatie die u van het Pensioenfonds hebt gekregen en u kunt zien wat het effect op uw pensioenrechten is.
NB. In uw Pensioeninformatiemap [die grote gele] zit een heel hoofdstuk over “vertrek voor de pensioendatum”. Daarin het verschil tussen en de rechten voor UVP en UP. Een groot deel van de tekst uit deze map staat ook in de LOR-informatie-brochure die u krijgt en die ook op het [Shell/NAM] intranet staat.

Einde uitkering

Lijfrentes worden meestal per maand achteraf betaald; dat is dan per de laatste van de maand of de eerste van de volgende maand.
Shell betaalt zijn pensioenen vooruit, op de 1e van de maand. Het einde van de uitkering kan daarom een maand eerder, om een dubbele uitkering in die maand te voorkomen.
Check het aantal maanden in je offerte!