Ze hebben het steeds over “Stamrecht”, maar ik wil geen BV oprichten.

Stamrecht is niet anders dan het recht op een periodieke uitkering. Dat recht kunt u op verschillende manieren verkrijgen:
1. door het geld onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij en dus een Stamrecht Verzekering af te sluiten;
2. door een eigen BV op te richten en het geld daar als bedrijfskapitaal te storten en uzelf die periodieke uitkeringen te betalen. U hebt dan een Stamrecht BV. Continue reading »

Kan er niet een schema met een vergelijking van de aanbieders op jullie web komen?

We hebben wel eens geprobeerd zo’n overzicht te maken, maar daar zaten te veel haken en ogen aan.
Het rendement van een verzekeringspolis is nl. afhankelijk van het bedrag, de looptijd en de leeftijd van de begunstigde. Voor het oprichten van een BV of Stichting worden wel tarieven genoemd, maar er zijn ook jaarlijkse kosten en dat hangt weer af van de individuele afspraken die je maakt. En over de opbrengsten van beleggingen valt natuurlijk helemaal niets te zeggen.
Bovendien vinden we dat zo’n overzicht de aandacht afleidt van wat echt belangrijk is: nl. dat u een product vindt dat bij u, uw situatie en uw wensen past en bij een financiële partner waar u vertrouwen in hebt. Een goed gevoel over de belangrijke beslissing die u te nemen hebt, is belangrijker dan een paar euro’s!

Waarschuwing

Er blijken via Personeelszaken formulieren te worden verspreid waarop u kunt aangeven wat u met uw retourprovisie wilt doen.

Het betreft een actie van Kröller, die niet strookt met de afspraken die er zijn met Delta Lloyd en andere intermediairs.

Daar de formulieren niet voorzien zijn van enig kenmerk, briefhoofd of stempel, lijken ze van Personeelszaken zelf te komen. Wij vinden dat een onsmakelijke manier van doen.

Wij wijzen u er met klem op dat Kröller zich uiterst terughoudend blijft opstellen ten aanzien van een overeenkomst met de Vereniging LORgroep 2000, ondanks het feit dat Delta Lloyd er bij Kröller op aandringt tot zo’n overeenkomst te komen. Hierdoor is het voor de Vereniging niet mogelijk Kröller aan te spreken op dit soort acties. Maar ook niet wanneer er problemen zijn met de afspraken die u met Kröller maakt, of polissen die u via hen afsluit.

Wanneer u zich door het formulier laat verleiden direct en alleen naar Kröller te gaan, adviseren wij u aan Personeelszaken te vragen of zij zich achter de actie en producten van Kröller stellen en hiervoor een schriftelijke bevestiging te vragen. Latere problemen kunt u dan bij Personeelszaken aanhangig maken. U kunt hiervoor dus niet bij de Vereniging terecht!

Tenslotte wijzen wij er nog op dat deze gang van zaken onprettige associaties oproept met de AXA-gevallen, die via Personeelszaken aan de firma De Poel werden gekoppeld en inmiddels in grote financiële problemen zijn gekomen.

Bescherm u zelf!