Wat is “LOR”?

LOR staat voor Landelijke Overtolligheids Regeling. Dat is een lumpsumuitkering voor werknemers van Shell/NAM die wegens overtolligheid het bedrijf verlaten. De regeling heeft een tijdelijk karakter.

NB. LOR is niet VUT of PrePensioen of een andere voorziening met een vorm van uitkering; het is ontslag met een gouden handdruk.
In Shell termen is SVS (Shell Voluntary Severance) hetzelfde als LOR.