Delta Lloyd / Kröller

De geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft Delta Lloyd opdracht gegeven de (niet vermelde) extra inhoudingen op de stamrechtpolissen van twee ex-Shell medewerkers met terugwerkende kracht ongedaan te maken. Tevens is Delta Lloyd verplicht geen extra kosten in rekening te brengen op toekomstige uitkeringen.

Wellicht hebt u ook via Kroller Assurantiën toendertijd een Delta Lloyd FlexPlan stamrechtpolis afgesloten. Vele ex-Shell collega’s hebben dit gedaan omdat de aanbieding van Delta Lloyd aantrekkelijk was en er geen kosten werden vermeld op toekomstige onttrekkingen. Indien u een stamrechtpolis bij een ander maatschappij heeft afgesloten is deze e-mail misschien toch van belang omdat ook ander verzekeringsmaatschappijen korten op de uitkering zonder dit te vermelden! Dus lees deze e-mail met aandacht. Continue reading »

Ze hebben het steeds over “Stamrecht”, maar ik wil geen BV oprichten.

Stamrecht is niet anders dan het recht op een periodieke uitkering. Dat recht kunt u op verschillende manieren verkrijgen:
1. door het geld onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij en dus een Stamrecht Verzekering af te sluiten;
2. door een eigen BV op te richten en het geld daar als bedrijfskapitaal te storten en uzelf die periodieke uitkeringen te betalen. U hebt dan een Stamrecht BV. Continue reading »

Ik ga misschien wel weer werken; kan ik m’n lijfrenten tijdelijk stoppen?

Dat is typisch een vraag om aan uw financieel adviseur / intermediair te stellen. Maar een kleine hint kunnen we wel geven. De meest afgesloten polis is die met een Gegarandeerde, Direct Ingaande Lijfrente [GDIL]. Die keert over de hele duur van de polis een vast bedrag uit per afgesproken periode [maand, kwartaal] en is daarin niet flexibel.
Er zijn echter producten die wel een flexibiliteit kennen, zoals bijv. de Stamrecht BV of Stichting. Daarvan bent u immers zelf de beheerder en bepaalt u ook zelf wat er wanneer moet worden uitgekeerd. Ook in verzekeringspolissen bestaan zgn. “flexplannen”.

Hoe gaat dat straks met de zorgverzekering als ik met LOR ben?

De meest gestelde vraag:

Is de inkomensafhankelijke bijdrage ook verschuldigd over een stamrechtuitkering?
Antwoord:
Een stamrechtuitkering is overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting belastbaar loon en valt daardoor net als uw WW-uitkering onder het bijdrage-inkomen (maximaal ongeveer 30.000 euro in 2006) waarover op grond van de Zorgverzekeringswet een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is.De door u verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage wordt door de uitkeringsinstantie die de stamrechtuitkering betaalbaar stelt, op de uitkering ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Deze instantie is niet op grond van de Zorgverzekeringswet verplicht om u die ingehouden Zvw-bijdrage te vergoeden.

Deze informatie komt van de overheid .

Continue reading »

Verschil tussen een Stichting en een BV

Kiest u er voor het geld in eigen beheer te houden of dat aan een vermogensbeheerder over te laten, dan kunt u kiezen tussen het oprichten van een Stamrecht BV of een Stamrecht Stichting.
In een BV maakt u zelf de dienst uit, maar u moet wel een jaarrekening maken en publiceren. Wanneer u overlijdt, blijft het geld in de BV.
Een Stichting is goedkoper, heeft geen publicatieplicht, maar er moeten wel statuten worden gemaakt. Bovendien moet er een bestuur zijn van tenminste 3 personen, die in meerderheid niet van u afhankelijk zijn, en zij hebben stemrecht.
Deze opsomming is niet volledig. Continue reading »