Fiscaal efficiënt beginnen en/of stoppen met de uitkering

De pensioenuitkering zal te zijner tijd waarschijnlijk ruim in het hoogste belastingtarief vallen. Het is het overwegen waard de lijfrente uitkering eerder te stoppen; dat levert dan een hoger maandelijks bedrag op. Hiervan moet dan weliswaar geld opzij gezet worden om de maand(en) tussen de laatste lijfrente-uitkering en de eerste pensioenbetaling te overbruggen, maar in dat jaar kan bewerkstelligd worden dat het totaal inkomen in een lagere schijf valt.

Continue reading »

Emigreren

Met dank aan Tony de Haas:

Ter leringhe ende vermaeck voor mensen die met de LOR de Shell Groep verlaten:
Het blijkt onder voorwaarden mogelijk om de LOR lumpsum uit de categorie 55+ als pensioen te laten aanmerken. Daardoor kan er fiscaal voordeel ontstaan indien men emigreert naar een land waarmee Nederland is overeengekomen dat pensioenen in de woonstaat en niet in Nederland worden belast, en dat land een gunstiger belastingklimaat heeft dan Nederland.
Laat u bij uw onderhandelingen met de belastingdienst bijstaan door een gerenommeerd fiscaal jurist omdat de belastingdienst – zeker als u emigreert naar een belastingparadijs – ten aanzien van dit onderwerp een “ontmoedigingsbeleid” hanteert, wat er toe kan leiden dat ze in eerste instantie ontkent dat het mogelijk is.
Naar eigen ervaring opgetekend, en veel succes toegewenst.

Note: Tony is geen lid en we hebben geen e-mailadres van hem.

Contant afrekenen van de lumpsum

Wanneer u maar een korte periode te overbruggen hebt tot aan uw pensioen [< 3 jaar], kan het voordelig zijn uw uitkering contant af te rekenen, zeker nu de rendementen op kortlopende lijfrenten zo laag zijn. U krijgt het geld dan op uw eigen rekening gestort en de verschuldigde belasting [52 %] wordt direct ingehouden. Het is zaak, dat geld zo snel mogelijk op een rentende spaarrekening te zetten.
Continue reading »

Einde uitkering

Lijfrentes worden meestal per maand achteraf betaald; dat is dan per de laatste van de maand of de eerste van de volgende maand.
Shell betaalt zijn pensioenen vooruit, op de 1e van de maand. Het einde van de uitkering kan daarom een maand eerder, om een dubbele uitkering in die maand te voorkomen.
Check het aantal maanden in je offerte!

Keuze voor de frequentie van de uitkeringen

U bent gewend uw salaris [en straks uw pensioen] per maand te krijgen. De meeste mensen hebben dan ook de neiging de lijfrente eveneens per maand te laten uitkeren. Maar laat u eens voorrekenen wat het scheelt wanneer u per kwartaal of halfjaar laat uitbetalen. Voor de verzekeraar zijn er minder handelingen en het geld staat steeds net wat langer uit, en dat levert meestal een hogere uitkering op. Fiscaal maakt het niets uit, wanneer u er tenminste voor zorgt dat er op 1 januari en 31 december niet net een extra hoog bedrag op uw rekening staat.