Hoe gaat dat straks met de zorgverzekering als ik met LOR ben?

De meest gestelde vraag:

Is de inkomensafhankelijke bijdrage ook verschuldigd over een stamrechtuitkering?
Antwoord:
Een stamrechtuitkering is overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting belastbaar loon en valt daardoor net als uw WW-uitkering onder het bijdrage-inkomen (maximaal ongeveer 30.000 euro in 2006) waarover op grond van de Zorgverzekeringswet een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is.De door u verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage wordt door de uitkeringsinstantie die de stamrechtuitkering betaalbaar stelt, op de uitkering ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Deze instantie is niet op grond van de Zorgverzekeringswet verplicht om u die ingehouden Zvw-bijdrage te vergoeden.

Deze informatie komt van de overheid .

Continue reading »