Over ons

c2Doelstelling van de Vereniging:

Het behartigen van de belangen van leden bij het onderbrengen van de schadeloosstellingspremie, individueel op maat.

c2Eigenschappen van de Vereniging:

De LORgroep 2000 is een vereniging zonder winstbejag, met volledige rechtsbevoegdheid, met statuten in notariële akte, en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

c2Werkwijze van de Vereniging:

Door het afsluiten van mantelovereenkomsten met (verzekerings)maatschappijen en intermediairs worden scherpe tarieven en gunstige voorwaarden verkregen. Deze overeenkomsten bevatten kwaliteitsgaranties en fatsoensnormen.
De Vereniging informeert leden over de afgesloten overeenkomsten en adviseert inzake de mogelijkheden om advies te verkrijgen en offertes te laten beoordelen. De leden bepalen uiteindelijk zelf wat hun keuze is.
Informatie wordt via elektronische nieuwsbrieven snel naar de leden gecommuniceerd. Voorts worden ledenvergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Via de eigen website wordt informatie van algemene aard verstrekt.

c2Bestuur:

  • Voorzitter: Milly Rondèl
  • Penningmeester: Dick Sybenga
  • Secretaris: Hans Boslooper

c2Algemene informatie:

  • Kamer van Koophandel, Groningen, 02069566
  • E-mail algemeen:
  • E-mail Webbeheerder:
  • Postadres: Postbus 303, 9400 AH Assen
  • Fax: 084 719 4221


De LORgroep 2000 is een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

onderliggende pagina’s: