Afwijzing

De Vereniging LORgroep 2000 streeft ernaar dat alle informatie op deze pagina’s correct is.

Echter, de Vereniging LORgroep 2000 accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de webpagina’s, dan wel onjuiste informatie die door leden is geplaatst of van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.