Privacy

De Vereniging beschikt uitsluitend over de gegevens die u zelf hebt verstrekt door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier. Er worden geen gegevens van de werkgever, intermediairs, banken of verzekeringsmaatschappijen verkregen of opgeslagen.

Uw adresgegevens worden uitsluitend door de Vereniging zelf gebruikt voor communicatie en uw financi√ęle gegevens worden door de Vereniging¬† alleen gebruikt voor statistieken en in onderhandelingssituaties en zijn dan niet te herleiden tot individuele gevallen.

De Vereniging LORgroep 2000 garandeert dat uw gegevens aan geen enkel persoon, organisatie of bedrijf worden verkocht, uitgeleend of op welke manier dan ook worden verstrekt, tenzij daarvoor uitdrukkelijk en per keer, toestemming van u voor is verkregen.
Behalve het Bestuur hebben ook andere leden geen toegang tot de administratie.

Wanneer u van mening bent, of de indruk hebt, dat de door u verstrekte gegevens ten onrechte worden aangewend voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden, of op enige manier misbruik vermoedt dan wel bespeurt, wordt u dringend verzocht onmiddellijk contact op te nemen met het bestuur.