Statistieken

Stand van zaken per 18 augustus 2009

NB. Deze gegevens komen uit het ledenbestand, volgens opgave van de leden zelf. De werkelijke vertrekcijfers bij NAM/Shell liggen hoger.